Xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

(Baohatinh.vn) – Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đặt ra mục tiêu tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng KT-XH phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân, xây dựng thị xã trở thành thành phố vào năm 2025.

Xem thêm tại: https://baohatinh.vn/video/xay-dung-dang/xay-dung-thi-xa-ky-anh-tro-thanh-thanh-pho-vao-nam-2025/195455.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *