TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Ngày nay Đào tạo và Huấn luyện được coi như một khoản đầu tư vào nguồn vốn nhân lực của tổ chức. Các nghiên cứu cho thấy hiệu quả của những nhân viên mới được đào tạo ngang bằng với những nhân viên có kinh nghiệm. Đồng thời Đào tạo tạo ra một nguồn năng lực hiện tại và tương lai cho tổ chức. Ngày càng có nhiều bằng chứng kinh tế chứng tỏ rằng việc đầu tư cho Đào tạo gắn liền với khả năng sinh lợi lâu dài và bền vững cho tổ chức.

1.Vai trò của Đào tạo và Huấn luyện

  • Đào tạo và Phát triển nhân sự là một trong những biện pháp tích cực tăng khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước sự thay đổi của môi trường.
  • Đào tạo và Phát triển cung cấp cho doanh nghiệp nguồn vốn nhân sự chất lượng cao góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh. Đào tạo được coi là một vũ khí chiến lược của tổ chức nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trước các đối thủ.
  • Góp phần thực hiện tốt chiến lược chung về nhân sự của một doanh nghiệp và cao hơn là chiến lược chung về nhân sự của quốc gia.

2. Sự cần thiết phải Đào tạo và Huấn luyện

  • Là một tất yếu khách quan do sự phát triển của Khoa học – Kỹ thuật.
  • Sự biến đổi của xã hội diễn ra nhanh chóng.
  • Nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có nguồn nhân lực có chất lượng cao mới tồn tại và phát triển được.
  • Một tổ chức quốc tế đánh giá tổng hợp nguồn nhân lực Việt nam như sau

DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN

Xây dựng thương hiệu

Đào tạo và huấn luyện

Hệ thống quản trị

Mô hình kinh doanh

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

Với những thành tựu đã đạt được, Redpro Land đang được đánh giá là một trong những công ty tiềm năng, có chiến lược phát triển bền vững và năng động, có tiềm lực hội nhập quốc tế để vươn lên tầm khu vực và thế giới.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN REDPRO LAND QUA EMAIL